Vereniging van eigenaren

Vastgoedmanagement voor een Vereniging van Eigenaren is een specialisme en vereist gerichte expertise. Poelwijck Sweers heeft daarom een speciale afdeling waar VvE’s hun zaken kunnen laten behartigen.

Poelwijck Sweers en Rappange Administratie b.v. zijn het traject in gegaan om nog nauwer en intensiever samen te werken. De VvE werkzaamheden van Poelwijck Sweers worden nog wel onder de huidige bedrijfsnaam uitgevoerd.

Voor meer informatie over ons VvE beheer verwijzen wij naar de site van Rappange Administratie.

De specialisten van deze unit kennen de eigenaardigheden en gevoeligheden die kunnen spelen en gaan daar met de nodige tact én kennis van zaken mee om. Onze vastgoedmanager is voor de Vereniging van Eigenaren, het Bestuur of de Commissie van Toezicht van de VvE een vaste aanspreekpartner en met hem worden ook de te leveren diensten afgestemd en vastgelegd.